Land Costa Rica
Region Chirripo
Farm Montero

Familjen
Montero 

Familjen Montero bor granne med familjen Ureña Rojas i Costa Ricanska regionen Chirripo som 2005 byggde en så kallad “micro mill” på sin farm för att skapa möjlighet för områdets småskaliga kaffebönder att exportera sitt kaffe själva istället för att sälja det till ett för lågt pris på den kommersiella marknaden. Hela området Chirripos kaffebönder har utvecklats mycket de senaste åren tack vare familjen Ureña Rojas investeringar men också sammarbetsviljan hos traktens kaffebönder i att höja kvaliteten. Familjen Montero producerar väldigt lite kaffe årligen och använder en hemlig anaerob process-metod som ger kaffet unik karaktär som kaffevärlden tidigare aldrig smakat.
Vi är glada att köpa allt kaffe från familjen för 432% över marknadspris.