Balck Coffee importerar specialkaffe som står ut från den ohållbara industriproduktionen världen över. Vi vill hålla resan från planta till kopp
transparent och tillsammans med 
producenterna få fram kvalitet och hållbart 
naturkaffe. Våra bönor rostas i Småländska 
Kalmar och bryggs av framtidens kaffedrickare.

VÅR RESA FRÅN PLANTA TILL KOPP

Kaffeplantorna och kaffeträden trivs bäst 10 till 20 grader norr och söder om ekvatorn. I växlande klimat med varma och svala nätter och i sluttningar på höjden 1000 - 2000 meter över havet. 
Kaffeträdet får sitt liv från att ett kaffebär planterats för att gro. Efter nio till femton månader har de växt upp och blivit tillräckligt starka för att planteras på fältet.
Det finns olika metoder för att odla kaffe. Det mest hållbara och naturliga sättet är att låta naturen själv odla kaffet! 

När kaffeplantan är fyra år växer de första blommorna upp som sedan förvandlas till röda mogna bär. Plantornas liv från frö till träd får vara aktivit mellan åtta till tio år innan det är dags att ge vika för de nya plantorna. Alla våra bönder låter kaffeplantorna växa och skördar genom att handplocka endast det röda mogna bären. Det innebär att bönderna kan plocka fem till sju gånger på ett och samma träd. 
Genom att låta kaffebären få sin tid att mogna och att inte påskynda processen genom bekämpningsmedel är detta det mest hållbara sättet att odla kaffe på för vår jord och natur. 

PROCESSMETODER

NATURAL

HONEY

   WASHED

WASHED

Tvättningsprocessen kan gå till på lite olika sätt beroende på vilket land du är i. Men den tvättade processmetoden innebär att kaffebönorna tvättas rent från sitt söta mucilage runt om bönan.

Skörden kan sorteras antingen genom ett vattenbad, där dålig frukt flyter upp till ytan och mogen frukt sjunker till botten, eller så selekteras bären i en maskin som skalar av fruktköttet. Denna maskin kallas "pulping machine" och med hjälp av en motor får den två vertikala diskar som ställs mot varandra bort fruktskalet på bären. Bönorna fortsätter ut till olika de olika fermenteringsbaden. Bönorna hamnar i olika bad för den olika kvaliten som dem har. Mucilaget, sockerhinnan som omger bönorna fermenteras bort i vattenbadet. Fermenteringen är en viktig del i processen och bevakas därför noggrant utav tvättstationens personal. Kaffet får inte ta upp några defekta toner. Syftet är att luckra upp mucilaget för att genom en efterföljande tvättning sedan kunna separera det från bönorna. Detta görs med rent vatten och i för ändamålet specialbyggda kanaler. Likväl här genomgår kaffet en naturlig sortering där bönorna med högre densitet har en förmåga att sjunka, till skillnad från lättare, defekta bönor som flyter vid ytan. På detta sätt kan operatören enkelt särskilja kvalitet – där de tyngre bönorna är de som längre fram i kedjansedan smakar bäst. Efter tvättningen är bönorna redo att torkas på bäddarna.

NATURAL

Att processa kaffet så kallat Natural innebär att bäret läggs ut i solen för att torkas med både fruktkött och skal kvar runt kaffebönan.

Soltorkning, eller natural, är en vanlig, ekonomisk och miljövänlig processmetod då man inte använder vatten. Processen går ut på att genom torkning på upphöjda bord (patiosbäddar) med ett finmaskigt nät ger man bären ventilation när den torkar och på så sätt undviker man att bären ruttnar under processen. För att minimera riskerna för överfermentering så vänds bären minst en gång per timme under torkningens första dagar. Detta sammantaget ger en jämn torkning som oftast pågår i upp till tre veckor. Under hela torkningstiden fortsätter man att sortera bort defekta kaffebär. Processen är klar när kaffets fuktighet understiger 12 %.

Efter att kaffet har soltorkats  körs bären igenom ett såkallat tröskverk. Då skalar man bort det torkade skalet och fruktköttet. Kvar blir råkaffet som i detta läge är redo för export. 
Genom en korrekt utförd natural-process förstärks kaffets naturliga sötma och den karaktäristiska smaken från bäret tränger in i bönorna. Processen resulterar även i ett kaffe med något fylligare munkänsla. 

 

I en lagerhall ligger sedan säckarna innan de har blivit uppköpta och redo för att skeppas vidare till rosterierna. 

HONEY

Genom att ta bort allt skal och fruktkött, och att inte göra en fermenteringsprocess, lämnar man kvar det sockersöta mucilaget på bönorna. Kaffet läggs ut och torkas på bäddar.  
När kaffet ligger och torkar i solen ser bönorna ut att vara dränkta i honung och blir allt-efter torkningen fortlider, gyllene gula. Torkningen av honeys tar i regel 12-18 dagar och längden varierar mest på grund av skiftande väder. Tiden på bordet är kritisk då kaffet behöver vändas kontinuerligt för att försäkra sig om en jämn torkning.
En skillnad från andra processer är att man kan styra hur mycket av mucilaget man vill ha kvar, d.v.s. hur mycket honey man vill ha. För att få mest sötma och kropp tas i princip bara skalet bort, medan i andra fall tas kanske mer än hälften av mucilaget bort innan torkning. De senaste åren har denna skala börjat graderas i form av white, yellow, red och black honey, där färgerna helt enkelt representerar 25, 50, 75 och 100 % av mucilaget kvar.

Honey-processen är en bra metod för bönder med sämre ekonomi då den inte kräver något vatten och inte heller mycket mer energi än den solen ger. 

rosteri

Rosteriet är vårt hjärta i verksamheten. Hit kommer vårt råkaffe och rostas noga och varsamt genom metoden slowroasting. Kaffet rostas under en längre tid under en kortare temperatur.