Land Rwanda
Region Butare
Farm Huye Mountain

David Rubanzangabo

David Rubanzangabo organiserar 500st små lokala bönder i Södra Butare där fokus på ekologi och minimal global påverkan är stort. Odlandet är helt organiskt och kvaliteten förbättras ständigt tack vare mikrolån som bönderna får för att bland annat bygga vattentillförsel, så att kaffet kan våtförädlas på fler ställen. Återigen uppmuntras och premieras bönderna för ett bra odlande, senast genom sjukförsäkring för familjerna. Huye Mountain får fram fantastiska kaffen på ett sätt som harmoniserar med våra värdegrunder som kafferosteri. I Rwanda som nation ser Balck Coffee framtid för Afrikas folk, för jämställdhet och för naturen. Vi älskar kaffe från Rwanda!

loading...